Yön Değiştirici Vanalar, malzemeleri bir kaynaktan birden fazla hedefe yönlendirerek, taşınan hava ve ürünün düşük dirençle iletilmesini sağlar.