Sistemlerde ve cihazlarda elektrostatik yüklenmenin nedenleri farklıdır. Temel olarak katı ve sıvı yüzeylerin birbirine karşı hareketi, katı yüzeylerin ayrılması, elektrostatik indüksiyon, sıvı atomizasyonu ve katılaşma potansiyeli arasında bir ayrım vardır. Uygun ve doğru olan Topraklama İzleme Sistemleri bu tehlikeye karşı koruma sağlayabilir.