Proses güvenliği, iyi tasarım ilkeleri, mühendislik ve işletme uygulamaları uygulayarak, tehlikeli maddelerin kullanım süreçleri ve proses bütünlüğünü yönetmek için disiplinli bir çerçevedir. Tehlikeli maddeler veya enerji salma potansiyeline sahip olan olayların, önlenmesi ve kontrolü ile ilgilenir. Bu tür olaylar toksik etkilere, yangına veya patlamaya neden olabilir ve bunun sonucu olarak ciddi yaralanmalara, maddi hasarlara, üretim kaybına ve çevresel etkilere neden olabilir.
 
Proses Güvenliği ilk olarak 19. yüzyılın başlarında önem kazanmaya başladı. Önemsiz ve küçük gibi görünen olayların aslında çok büyük hasar ve can kaybına sebep olacağı öne sürülerek, işlerin belirlenen emniyet koşulları altında yapılması ve işletilmesi istenmiştir.
 
Günümüzde de fazlaca önem arz eden proses güvenliği için her gün yeni önlemler ve ekipmanlar geliştirilmektedir. Proses güvenliğinizde maksimum verimi sağlamak için son teknoloji ve inovasyon ile geliştirilen geniş bir yelpazeye sahip ürün gamımızı yakından inceleyin.